Başlangıç » Sıkça Sorunlar Sorular

Sıkça Sorunlar Sorular

1-Üniversiteye kayıt hakkı nasıl kazanılır?

Yaşar Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınır.

Özel Yetenek İle öğrenci alan programlara YGS baraj puanına ilave olarak Üniversite’mizin yapmış olduğu Özel yetenek sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

Meslek ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarının orta öğretim başarı puanları ve tercihlerine göre meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakları bulunmaktadırlar.

DGS ile yerleştirmede, ÖSYM başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, üniversite seçme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak lisans programlarına yerleştirilir.

2-Eğitim dili nedir?

Hukuk Fakültesi ve  Sanat ve Tasarım Fakültesi eğitim dili %30İngilizce(Zorunlu Hazırlık Eğitimi),Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu eğitim dili Türkçedir.(İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi) Diğer bölümler için eğitim dili %100 İngilizcedir.(Zorunlu Hazırlık Eğitimi)

3-Yıllık öğretim ücreti nedir?

Ücretler her öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ÖSYM kılavuzunda ilan edilir.Üniversitemizi tercih eden öğrenciler tercih ettikleri programın kontenjan ve puanına göre %100 burslu,%50 burslu, %25 burslu veya ücretli olarak yerleşmektedirler.

4-İkinci ana dal ve yan dal programlarına katılmak için koşular nelerdir?

Yaşar Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan ve yönergede belirtilen başarı şartlarını sağlayan öğrencilere ikinci ana dal programına kayıt hakkı verilir ve ikinci bir lisans diploması alırlar.Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilere ilgi duydukları başka bir eğitim alanında uzmanlık sağlamak amacıyla yan dal sertifikası verilmektedir.İkinci Anadal ve Yandal programlarının detaylı bilgisi için tıklayınız…

 5-İngilizce hazırlık okulu zorunlu mudur?

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Programın sonunda İngilizce yeterlilik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

Üniversitece kabul edilen`;

a-Ulusal ve-veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen;

b- Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

İlgili yönerge için tıklayınız…

Hazırlık sınıfı işleyişi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız…

6-Yaz Okulu

Yaz okulunda derslerin açılması için yeterli öğrenci sayısına senato karar verir.  Yaz okuluna kayıt yaptırmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Burslu öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrenciler kredi başına ücret öderler. Yönetmelik için tıklayınız …

7-Yatay geçiş

Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre kurum dışı ve kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.Gerekli başvuru koşulları ve bilgi için tıklayınız…

8-Dikey geçiş

ÖSYM tarafından her yıl belirtilen tarihlerde, Meslek Yüksekokulu mezunları ile son sınıf öğrencileri DGS başvurusunda bulunabilirler. Dikey geçiş sınavı ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.Detaylı bilgi için tıklayınız…

9- Eğitim izni nedir?

Öğrencinin izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye dönem izni; öğrenim izni ve diğer izinler verilir.Bilgi için linki tıklayınız.

 10- Derslere devam zorunlu mudur?

Derslere devam zorunludur. Dönem sonu sınavına katılabilmek için, teorik ders saatlerinin en az %70’ini, uygulama ders saatlerinin de en az %80’ine devam zorunludur.

Hazırlık Sınıfı öğrencileri için uygulanan işleyiş için tıklayınız…

 

Kayıtlar İçin Sıkça Sorulan Sorular

1-Kesin kayıt için hangi tarihlerde kayıt yaptırmam gerekir ?

Üniversitemiz bünyesinde yer alan her bölüm ve program için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında olmak üzere  kayıt için ayrı  günler verilmiştir. Adaylar, kazandıkları bölümler için ayrılan günlerde  9.30-17.00 saatleri arasında kayıt merkezine başvurabilirler. Ayrıca, rezervasyon yapılması gerekli değildir. Kayıt için gelen adaylara  başvuru sırasına göre numara verilmek suretiyle kayıt işlemleri tamamlanır. Kendilerine ayrılan günlerde gelemeyen adaylar mazeretlilerin gününde kayıt yaptırabilirler. Bunun için her hangi bir belge sunulması zorunlu değildir.

2-Benim adıma bir yakınım kaydımı yaptırabilir mi?

Kesin kayıtlar başkaları tarafından yapılamaz.  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Sağlık, yurt dışı eğitimi vb. zorunlu mazeretin bulunması halinde kayıtlardan en geç 1 hafta önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile  irtibata geçilmesi gerekir. Bu durumda mazeretin belgelenmesi ve vekalet belgesinin sunulması zorunludur.

3-Kayıt günümde gelemezsem başka bir günde kayıt yaptırabilir miyim?

Kendilerine ayrılan günlerde gelemeyen adaylar  kayıtların son gününde (mazeretli kayıt gününde) kayıt yaptırabilirler. Mazeretli gününde kayıt için gelen adaylardan ayrıca mazeret belgesi talep edilmez.Zorunlu nedenlerle, diğer adayların kayıtlarının yapıldığı tarihlerde kayıt olmak isteyenlerde kayıt yaptırabilirler.

4-Süresi içinde kayıt olamazsam kayıt hakkım kaybolur mu?

Kesin kayıtların ilan edilen tarihler arasında yapılması zorunludur. Belirlenen sürelerde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve yasal olarak hiç bir hak talep edemezler.

 5-Lise diplomamı kaybettim. Kayıt için ne yapmalıyım?

Mezun olduğunuz ortaöğretim(lise)  kurumundan  bir defaya mahsus olmak üzere verilen  diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirsiniz.

6-Diplomanın noter tasdikli fotokopisini getirsek olmaz mı?

Kesin kayıtlarda tasdikli belgeler geçerli değildir. Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.Kesin kayıt için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gereklidir.

7-Üniversiteyi kazandım, ancak Lise’den henüz mezun olmadım. Ne zaman ve nasıl kesin kayıt yaptırabilirim?

Liseden mezun olmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının yapılması mümkün değildir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması halinde Eylül ayında yapılabilecek ortaöğretim sorumluluk sınavlarının sonucunda mezun olan adaylara YÖK tarafından geçmiş yıllarda kayıt hakkı verilmiştir. Bu hakkın 2016 yılında üniversiteyi kazanan adaylara  da verilmesi halinde YÖK’ün belirleyeceği koşullarda sonradan kayıt hakkı verilebilecektir.

8-Öğrenci kimlik kartlarımız ne kadar sürede verilir?

Kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra  Öğrenci Kimlik Kartınız teslim edilecektir.

9-Yabancı Dil hazırlık öğretiminden muafiyet için geçerli olan belgeler nelerdir?

Bilgi için tıklayınız…

10-Öğretim ücretini nereye yatırabilirim?

Öğretim ücreti ödemeleri Garanti bankası’ın herhangi bir şubesinden yapılır.
Ödemeler için öğrenci numarasının verilmesi yeterlidir. İsteyenler, kayıt için geldiklerinde ücret ödemelerini üniversitede yapabilirler. Öğretim ücreti ödemeleri   odeme.yasar.edu.tr  adresinden online şekilde yapılabilmektedir.Mail Order ödeme şekli bulunmamaktadır.