Başlangıç » Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

1-Üniversiteye kayıt hakkı nasıl kazanılır?

Yaşar Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınır.

Özel Yetenek İle öğrenci alan programlara YGS baraj puanına ilave olarak Üniversite’mizin yapmış olduğu Özel yetenek sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

Meslek ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarının orta öğretim başarı puanları ve tercihlerine göre meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakları bulunmaktadırlar.

DGS ile yerleştirmede, ÖSYM başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, üniversite seçme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak lisans programlarına yerleştirilir. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde yüksek öğretim kurulu kararı ile ek yerleştirme yapılabilir..

2- Ek kontenjan ile öğrenci alınmakta mıdır?

İlk yerleştirme sonucunda kontenjanların dolmaması durumunda ÖSYM tarafından yapılan EK Kontenjan ile öğrenci alınabilmektedir.

3-Eğitim dili nedir?

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu hariç eğitim dili İngilizcedir.

4-Yıllık öğretim ücreti nedir?

Ücretler her öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ÖSYM kılavuzunda ilan edilir.

Üniversitemizi tercih eden öğrenciler tercih ettikleri programın kontenjan ve puanına göre %100 burslu,%50 burslu, %25 burslu veya ücretli olarak yerleşmektedirler.

5-İkinci ana dal ve yan dal programlarına katılmak için koşular nelerdir?

Yaşar Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan ve yönergede belirtilen başarı şartlarını sağlayan öğrencilere ikinci ana dal programına kayıt hakkı verilir ve ikinci bir lisans diploması alırlar.

Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilere ilgi duydukları başka bir eğitim alanında uzmanlık sağlamak amacıyla yan dal sertifikası verilmektedir.

 

6-İngilizce hazırlık okulu zorunlu mudur?

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Programın sonunda İngilizce yeterlilik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

Üniversitece kabul edilen`;

a-Ulusal ve-veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen;

b- Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda tüm öğrenciler için 65 olan başarı puanı, eğitim öğretim dili Türkçe olan Sanat ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri için 50 olarak belirlenmiştir.

7-Yaz Okulu

Yaz okulunda derslerin açılması için yeterli öğrenci sayısına senato karar verir. Yaz okulu kayıtları ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere 2 aşamada yapılır. Ön kayıt esnasında senatonun belirlediği sayıda öğrencinin kayıt yaptırdığı dersler kesin kayıt için açılır. Yaz okuluna kayıt yaptırmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Burslu öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrenciler kredi başına ücret öderler.

 

8-Yatay geçiş

Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre kurum dışı ve kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Gerekli başvuru koşulları ve bilgi için linki tıklayınız.

9- Eğitim izni nedir?

Öğrencinin izinli sayılmasına haklı ve geçerli nedenleri varlığı halinde ilgili yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye dönem izni öğrenim izni ve diğer izinler verilir.

Bilgi için linki tıklayınız.

10- Derslere devam zorunlu mudur?

Derslere devam zorunludur. Dönem sonu sınavına katılabilmek için, teorik ders saatlerinin en az %70’ini, uygulama ders saatlerinin de en az %80’ine devam zorunludur.

Hazırlık Sınıfı öğrencileri;

(1)Öğrenci akademik yıl içindeki toplam ders saatinin %90’ına devam etmekle yükümlüdür. Bir akademik yıl içerisinde toplam ders saatinin %10’undan daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler, yıl sonu yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder. Söz konusu öğrencilerin kayıt yaptırmaları halinde yaz öğrenimine devam etme ve takip eden akademik yılbaşında gerçekleştirilecek yeterlik sınavına girme hakları saklıdır.

(2) Hazırlık Sınıfında herhangi bir mazeretle girilmeyen dersler için sağlık raporları kabul edilmez.

(3) Haftalık ders saati tüm kurlar için 28 saattir.